Högskolebiblioteket

Vi som arbetar på högskolans bibliotek ger service och tjänster i alla dess former. Vi hjälper studenter inom högskolans ämnesområden, högskolans medarbetare och till viss del allmänheten med att finna rätt information i rätt tid, för rätt syfte.

Vi är utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar förutom att bemanna biblioteket fysiskt under dagtid med bland annat att se till att allt vårt material finns tillgängligt i våra kataloger för våra användare, registrera och tillgängliggöra alla publikationer i DiVA som studenter och forskare hos oss skriver, köpa in kurslitteratur, beställa fjärrlån av material vi själva inte har, hantera bibliotekets e-media och sköta bibliotekssystem. De dagliga biblioteksuppgifterna hjälps vi åt att sköta. Vi har olika bakgrunder från tidigare arbetsplatser, vilket gör att vi har en stor bredd av kunskap i vårt bibliotek. Det kan till exempel handla om att ge pedagogiskt stöd till studenter, särskild fördjupad forskarservice, sköta discovery-tjänster, systemhantering, handledning samt att bistå med doktorandhjälp vid avhandlingsarbetet. En stor del av arbetet på biblioteket sker digitalt, därför är webb- och IT-kunskaper en grundläggande kunskap hos oss samt självklart stor social kompetens som behövs i alla serviceyrken.

 

 

Några av oss som jobbar här

Sara Eklöf

Bibliotekarie

(Klicka för mer information)

Kathrine Peippo

Bibliotekarie

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Bibliotekarie till Marie Cederschiöld högskola

Avdelningen för verksamhetsstöd - Biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-25


Högskoleadjunkt i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Högskolelektor i vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Professor i vårdvetenskap till Marie Cederschiöld högskola

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


 

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
Tel: 08-555 050 00
info@mchs.se

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
(Avser endast kyrkomusikerutbildningen)
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal