Institutionen för vårdvetenskap

 

På Institutionen för vårdvetenskap har vi ett starkt engagemang för att utbilda framtidens sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor för att möta samhällets behov av vårdkompetens. De flesta av oss är sjuksköterskor med specialist-, master eller forskarutbildning med pedagogisk kompetens. Många av oss arbetar deltid inom hälso- och sjukvård för att bibehålla vår kliniska kompetens och för att öka samverkan mellan teori och praktik. Vårt huvudämne är vårdvetenskap, med profilämne vårdetik med livsåskådningsvetenskap, ett ämne som studeras ur flera olika perspektiv. 

Vi är en högskola med historiska anor och en av de första sjuksköterskeutbildningarna i Sverige. Vi har starka forskningsmiljöer inom jämlik vård, palliativ vård, psykiatrisk vård och äldrevård. Vi bedriver också forskarutbildning. Vårt campus ligger på Södermalm i vackra nyrenoverade lokaler.

Pedagogiken på institutionen är fokuserad på studentaktivitet, vilket innebär att studenterna inspireras till självstyrt, självständigt och livslångt lärande under ledning av lektorer, adjunkter och professorer. Vi utbildar studenter i det treåriga sjuksköterskeprogrammet och vi utbildar specialistsjuksköterskor med inriktning palliativ vård, psykiatrisk vård och primärvård. Som lärare ansvarar du för att organisera undervisningen så att den på bästa sätt främjar studenters lärande. Vi samarbetar i lärarlag och forskningskonstellationer för att skapa utbildningsprogram av hög kvalitet. 

 

 

 

Några av oss som jobbar här

Malin Olsson

Docent i omvårdnad

(Klicka för mer information)

Pardis Momeni

Klinisk lektor
 

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Bibliotekarie till Marie Cederschiöld högskola

Avdelningen för verksamhetsstöd - Biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-25


Högskoleadjunkt i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Högskolelektor i vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Professor i vårdvetenskap till Marie Cederschiöld högskola

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


 

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
Tel: 08-555 050 00
info@mchs.se

Campus Ersta

Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal

(Avser endast kyrkomusikerutbildningen)
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal